Invoering

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw aankopen en bij het gebruik van onze website en vormen een contract tussen u en Orphelia. Onder Orphelia wordt de handelsnaam van UNITED WATCH TRADING N.V verstaan, een vennootschap opgericht naar Belgisch recht. Het hoofdkantoor van Orphelia bevindt zich aan de Juul Grietensstraat 9-11 - 2140 Antwerpen, België. Orphelia is geregistreerd bij het Belgische Kamer van Koophandel BTW-nummer BE0418317646. Door een aankoop te doen op en gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Zorg ervoor dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen wanneer u onze site gebruikt.

Bevestiging

Zodra we uw bestelling hebben ontvangen, sturen we een elektronische factuur naar uw e-mailadres als bevestiging van uw aankoop. Het is belangrijk dat u bij het plaatsen van uw bestelling het juiste e-mailadres invoert. We raden u aan deze e-mail op te slaan om contact met de klantenservice in de toekomst te vergemakkelijken. De orderbevestiging (ontvangst) dient tevens als garantie voor aankoopbewijs.

Betaling

U kunt betalen met creditcard of bankpas. Mollie online betaaldiensten en Amazon Pay beheren al onze transacties. Orphelia slaat geen creditcardnummers op.

Betaling per kaart

Betaal veilig met uw Visa, AMEX of MasterCard via internet. Uw betaling wordt afgehandeld door Mollie en Amazon Pay met veilige versleuteling en onder strikte banknormen. Uw kaartgegevens worden rechtstreeks naar de bank gestuurd en kunnen door niemand anders dan uw bank worden gelezen of geopend. Er zijn geen extra kosten voor kaartbetalingen. Bij betaling met creditcard / pinpas gelden de startvoorwaarden zodra de kaarttransactie is goedgekeurd. In het geval dat er geen betaling is ontvangen na het plaatsen van uw bestelling, kan Orphelia uw bestelling automatisch annuleren.

Promotiecodes

Promotiecodes moeten tijdens het afrekenproces worden ingevoerd om geldig te zijn. Pogingen om een promotiecode toe te voegen na aankoop worden niet gehonoreerd.

Belastingen

Alle prijzen op de website van Orphelia zijn inclusief BTW, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Als een bestelling wordt verzonden naar een afleveradres buiten de EU, houd er dan rekening mee dat de btw wordt verwijderd bij het afrekenen of eerder, afhankelijk van het land waar het product wordt afgeleverd.
Houd er rekening mee dat in het geval dat een bestelling wordt verzonden naar een afleveradres buiten de EU, u mogelijk onderworpen bent aan invoerrechten en belastingen, die worden geïnd wanneer de zending uw afleveradres bereikt. U bent verantwoordelijk voor de betaling van dergelijke invoerrechten en belastingen. Opgemerkt moet worden dat Orphelia geen controle heeft over deze kosten en aangezien deze kosten voor verschillende landen verschillen, kan Orphelia hun bedrag niet voorspellen. Orphelia adviseert u om voor meer informatie contact op te nemen met uw lokale douanekantoor.

Bestellen

Bestellingen die op naam van iemand anders zijn gemaakt zonder toestemming van de persoon, worden aan de autoriteiten gemeld. Orphelia behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, onjuiste prijzen voor alle bestellingen en definitieve verkopen te corrigeren. Als een prijs onjuist is, kan dit Orphelia ertoe dwingen de aankoop te annuleren en elk betaald bedrag op de beste manier terug te betalen. Dit kan op elk moment worden uitgevoerd.

Consumenten hebben het recht om de bestelling binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling te retourneren. Het recht is alleen van toepassing in het geval dat het product en de originele verpakking in dezelfde staat kunnen worden geretourneerd als bij ontvangst. Als consumenten gebruik maken van hun recht om een bestelling terug te sturen, moeten ze contact opnemen met Orphelia om een adres te krijgen waar ze de goederen naartoe kunnen sturen. Retourzending wordt betaald door Orphelia. Als u in een geografisch gebied woont waar de nationale postdienst geen retourzendingen aanbiedt, is de klant mogelijk verplicht te betalen voor de retourzending. Als een artikel tijdens het transport beschadigd raakt, dient u binnen 30 dagen contact op te nemen met Orphelia voor informatie over compensatie.

Garantie

Garantietermijn: twee jaar vanaf de aankoopdatum. Deze garantie dekt fabricagefouten op het horloge zelf (uurwerk, kast, kristal). Andere onderdelen dan de bovenstaande vallen niet onder deze garantie. Gebruik het contactformulier op de pagina "Contact" om vervanging onder deze garantie te laten uitvoeren. In de e-mail moet u uw naam, adres, bestelnummer en een gedetailleerde beschrijving van het probleem specificeren. Schrijf ten slotte ‘terugvordering van aankoop’ als onderwerp van de e-mail of brief. Retourzending wordt betaald door Orphelia. Als Orphelia de hierboven beschreven defecten niet kan vinden, wordt het product teruggestuurd naar de klant.

Houd er rekening mee dat reparatie / vervanging in rekening wordt gebracht in de volgende gevallen, zelfs tijdens de garantieperiode.

 • Falen of schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of onzorgvuldigheid (stoten, deuken, verbrijzeling, gebroken kristal, enz.)
 • Falen of schade veroorzaakt door ongerechtvaardigde reparatie of wijziging
 • Storingen of schade veroorzaakt door vuur of water, of een natuurramp zoals bijvoorbeeld een aardbeving
 • Esthetische veranderingen die optreden tijdens normale slijtage en veroudering (kleine krasjes, enz. Op de kast en / of het kristal, verandering van de kleur op de polsband en het loslaten van de beplating)
 • Indien de winkel en de aankoopdatum niet vermeld staan op de garantie, of indien deze informatie is herschreven
 • Als de garantie niet samen met het horloge wordt ingediend
 • Batterijvervanging wordt zelfs tijdens de garantieperiode in rekening gebracht
 • De kast, wijzerplaat, wijzers, kristal, horlogeband of andere delen daarvan kunnen worden vervangen door vervangers als de originelen niet beschikbaar zijn.

Deze garantie garandeert dat u gratis vervanging kunt ontvangen in overeenstemming met de hierin uiteengezette voorwaarden en binnen de gespecificeerde termijn, en beperkt geen enkel wettelijk recht van de klant.

Persoonlijke informatie

Wanneer u bij Orphelia winkelt, zullen we enkele van uw gegevens opslaan om uw aankoop te vervullen. Orphelia behandelt alle persoonlijke informatie vertrouwelijk. U heeft het recht om toegang tot uw gegevens te vragen en als er iets mis is, kunt u deze laten wijzigen of verwijderen. Orphelia kan ook cookies gebruiken, bijvoorbeeld om uw ervaring met de website te verbeteren.

Product

Orphelia heeft het recht om prijzen aan te passen, extra kosten in rekening te brengen en productinformatie zoals productafbeeldingen en aanbiedingen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De beschikbare productafbeeldingen en informatieteksten weerspiegelen het product zoveel mogelijk. We behouden ons het recht voor voor eventuele fouten die op de pagina kunnen voorkomen en kunnen niet garanderen dat alle afbeeldingen nauwkeurig het ware uiterlijk van het horloge weergeven. De afbeeldingen kunnen verschillen afhankelijk van de kleurinstellingen op uw computer. Alle afbeeldingen moeten alleen als illustraties worden gezien en garanderen niet het juiste uiterlijk en de juiste eigenschappen.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (United Watch Trading NV, Juul Grietensstraat 9-11, 2140 Antwerpen, Belgium, [email protected], Telefoon: +32 3 217 26 90) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 30 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken.
De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening..
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

 • volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
 • producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
 • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement);

Klachttermijnen

Het is belangrijk dat u als klant uw goederen / producten zorgvuldig controleert wanneer u uw zending ontvangt, om te controleren of de producten niet beschadigd en correct zijn. Als uw product tijdens het transport beschadigd is, of de schade nu zichtbaar of verborgen is, moet u dit zo snel mogelijk aan de vervoerder melden. Als u uw artikel ontvangt en ziet dat het beschadigd is of niet overeenkomt met het artikel dat u heeft besteld, neemt u ook binnen 30 dagen na ontvangst van het product contact met ons op.

Eventuele klachten worden bij onze klantenservice ingediend via ons contactformulier op de contactpagina. Geef het bestelnummer en de reden van de klacht op en we nemen zo snel mogelijk contact met u op. Hetzelfde geldt voor retourzendingen. Defecte producten die naar Orphelia worden geretourneerd, moeten worden behandeld alsof ze foutloos zijn. Het is bij alle soorten retourzendingen uiterst belangrijk dat het product zodanig is verpakt dat het tijdens transport niet kan worden beschadigd. Orphelia heeft het recht defecte goederen te vervangen door goederen van hetzelfde model. Als het artikel niet meer leverbaar is, ontvangt de klant een volledige terugbetaling. In het geval dat een geretourneerd product geen fouten of gebreken vertoont, stuurt Orphelia het product terug naar de klant.

Aansprakelijkheid

 De verantwoordelijkheid van Orphelia voor fouten in verband met levering is beperkt tot de bestaande verkoopvoorwaarden. Orphelia draagt bijvoorbeeld geen directe of indirecte verantwoordelijkheid, maar is niet beperkt tot, incompatibiliteit, vertragingen bij de levering, stilstand, gegevensverlies, extra werk of andere economische schade.

Overmacht

Orphelia is vrijgesteld van aansprakelijkheid voor schade en andere boetes voor de uitvoering van het contract, verhinderd, belemmerd of vertraagd door omstandigheden buiten onze controle. Aangezien de vrijgavefactor moet worden overwogen, zijn onder meer overheidsinterventie, nieuwe / gewijzigde wetgeving, gebrek aan staat, oorlog, brand, overstroming, arbeidsverstoring, verboden, beperkingen, sabotage, slecht transport of weersomstandigheden of gebrek aan levering door leveranciers en het bedrijf is blootgesteld aan criminele activiteiten die activiteiten beïnvloeden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals handelsmerken en auteursrechten, op de website en in het daarop gepubliceerde materiaal zijn eigendom van Orphelia of haar dochterondernemingen of licentiegevers. Elk gebruik van de site of de inhoud ervan, met inbegrip van het geheel of gedeeltelijk kopiëren of opslaan van dergelijke inhoud, anders dan voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik, is verboden zonder toestemming van Orphelia.

Gebruikersinhoud

De Orphelia-website kan door gebruikers gegenereerde inhoud bevatten van bijvoorbeeld sociale-mediatoepassingen. Orphelia claimt geen eigendomsrechten op dergelijke inhoud (afbeeldingen, foto's en video's etc.) en neemt er geen wettelijke verantwoordelijkheid voor. Neem contact op met onze klantenservice als u vermoedt dat het auteursrecht of enig ander recht wordt geschonden of anderszins door dergelijke inhoud wordt beledigd.

Eigendomsvoorbehoud

Alle producten blijven eigendom van Orphelia totdat de volledige betaling is voldaan.

Fraude

Alle fraude wordt gemeld aan de autoriteiten en Orphelia behoudt zich het recht voor om de aankoop te annuleren als er een vermoeden ontstaat.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze voorwaarden en uw gebruik van de Orphelia-website worden beheerst door het Belgische recht. Voor zover wettelijk toegestaan, zijn de Belgische rechtbanken exclusief bevoegd voor elk geschil dat voortvloeit uit deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de website, met inachtneming van het recht van Orphelia om een gebruiker te vervolgen in zijn / haar woonplaats.

Beëindiging

Orphelia behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken uw account en / of uw gebruik van de Orphelia-website te beëindigen. Bijvoorbeeld als Orphelia vermoedt dat u deze gebruiksvoorwaarden heeft geschonden. Dergelijke beëindiging kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gedaan.

Wijzigingen

Orphelia kan deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd herzien. Elke keer dat u een product bij ons bestelt, zijn de op dat moment geldende algemene voorwaarden van toepassing op het contract tussen u en Orphelia. Bezoek daarom regelmatig deze pagina om de op dat moment geldende voorwaarden waaraan u gebonden bent te lezen.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn bijgewerkt op 17-03-2017.